torsdag den 3. januar 2013

Den globale krise - anmeldelseDen globale krise – en holdbar status over krisen
Af Anders Hadberg d. 15.12.2012

Solidaritet har netop udgivet bogen ”Den globale krise”. Bogen er en oversættelse af David McNally’s engelske værk ”Global Slump” fra 2010.
Bogen er McNallys forsøg på at fortolke den økonomiske krise, mens den udfolder sig. Ikke blot er bogen en sammenhængende analyse af krisen. Den er samtidig et forsøg på at kombinere en præcis historisk og økonomisk forklaring af krisen med politiske analyser og handlingsanvisning.
McNallys bog er metodisk stilren. Fra de konkrete begivenheder i den finansielle nedsmeltning i 2007-09 arbejder han sig ned sammenhængen mellem den økonomiske krise og kapitalismens langsigtede historiske udvikling. McNally blander sig dermed også i debatten om finanssektorens nye rolle i kapitalismen – den såkaldte ’finansialisering’.
Herefter ser McNally på udviklingen i klasseforholdene i den nyliberale kapitalisme og skabelsen af arbejderklassen globalt. Han undersøger den nye sammenhæng mellem klasse og race og deres ofte modsætningsfyldte forhold. På baggrund af denne analyse slutter McNally med at se på modstanden mode kapitalismens krise. Heri forener McNally ikke blot sin analyse af krisen med klassespørgsmålet, men han tegner ligeledes billedet hvordan arbejderklassens modstand udspiller sig og hvor den spiller sammen med (eller ikke gør!) andre modstandsgruppers forholdsvist nye modstandsformer.
McNally genopliver en tradition inden for venstrefløjen, hvor analysen af historien, økonomien og politikken var uadskillelige og hvor det normative endemål om socialisme var en lige så uløselig del af den intellektuelle gerning.
Moden på venstrefløjen har ellers i nogle årtier peget i en anden retning. I en situation, hvor massebevægelser med rod i arbejderklassen og især fagbevægelsen har været sparsomt i både Europa, USA og Asien, har den adskillelsen mellem den akademiske gerning og den politiske (revolutionære) praksis været adskilt.[1]
I det kommende nummer vil jeg gå i dybden med McNally’s analyse af krisen og dens sammenhæng med kapitalismens udviklingshistorie.
Indtil videre skal blot lyde en opfordring til selv at skaffe bogen. Den er et stærk redskab for alle, der ønsker at vide mere om krisen og modstanden. Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog i Solidaritets udgivelse har en meget læsevenlig opsætning.

Kilde: Solidaritet, nr. 4, december 2012, side 24. http://www.solidaritet.dk/tidsskrift----
Du kan købe bogen for 100 kr. ved henvendelse på nedenstående adresse: http://www.yourvismawebsite.com/solidaritet/shop/product/david-mcnally


[1] Læser man for eksempel debatten mellem Michel Husson (fransk økonom tilknyttet NPA) og Andrew Kliman (amerikansk marxistisk økonom) fra 2010 får man indtrykket af at der foregår to debatter: én om analysen og metoden; en anden om de programmatiske

Ingen kommentarer:

Send en kommentar